سوالات رایج

آیا می توانم اطلاعات حساب کاربری خود را ویرایش کنم؟

پس از ورود به حساب کاربری خود، با کلیک بر روی«سفارشات ا» می‌توانید به آرشیو تمام سفارش‌های قبلی خود دسترسی داشته باشید و علاوه بر دسترسی به رسید سفارش‌ها از امکاناتی هم‌چون سفارش مجدد هر یک از سفارش‌های قبلی،لغو سفارش در حال اجرا و شرکت در نظر سنجی استفاده نمایید.

آیا می توانم اطلاعات حساب کاربری خود را ویرایش کنم؟

پس از ورود به حساب کاربری خود، با کلیک بر روی«سفارشات ا» می‌توانید به آرشیو تمام سفارش‌های قبلی خود دسترسی داشته باشید و علاوه بر دسترسی به رسید سفارش‌ها از امکاناتی هم‌چون سفارش مجدد هر یک از سفارش‌های قبلی،لغو سفارش در حال اجرا و شرکت در نظر سنجی استفاده نمایید.

آیا می توانم اطلاعات حساب کاربری خود را ویرایش کنم؟

پس از ورود به حساب کاربری خود، با کلیک بر روی«سفارشات ا» می‌توانید به آرشیو تمام سفارش‌های قبلی خود دسترسی داشته باشید و علاوه بر دسترسی به رسید سفارش‌ها از امکاناتی هم‌چون سفارش مجدد هر یک از سفارش‌های قبلی،لغو سفارش در حال اجرا و شرکت در نظر سنجی استفاده نمایید.